Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Surin Ronnakiat), สุรินทร์ รณเกียรติ์
(Thanarat Meesuey), ธนารัฐ มีสวย
(Thaniya Thantrakul), ฐานิยา ตันตระกูล
(Thasanee Nonthason), ทัศนีย์ นนทะสร
(Thasuk Junprasert), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
(Thasuk Junprasert), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(Thewet Phiriyaparin), เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
(Ubonwan Boonrod), อุบลวัลย์ บุญรอด
(Ungsinun Intarakamhang), อังศินันท์ อินทรกำแหง
(Usa Srijindarat), อุษา ศรีจินดารัตน์
(Usa Srijindarat), อุษา ศรีจินดารัตน์ (Thailand)
(Wannarat Rattanawarang), วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, อาจารย์ประจำสาขาการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Wanphen Amornsin), วันเพ็ญ อมรสิน
(Wanwisa Nueangsomsri), วันวิสา เนื่องสมศรี
(Watcharaporn Boonyasiriwat), วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์, อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Weerawan Wongphinphet), วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร
(Wichuda Kittonthom), วิชุดา กิจธรธรรม
(Wiladlak Chuawanlee), วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
(Wimolrat Soonthornroj), วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์
(Winai Damsuwan), วินัย ดำสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Witthayapatthanot Seehaa), วิทยพัฒนท สีหา

E

E. Guadamuz, Thomas, นักวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

j

junprasert, thasuk, อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

P

Phraworasak Chanthachoto (Mokkhasutthiwong), พระวรศักดิ์ จนฺทโชโต (โมกขสุทธิวงค์)

R

Ream Saijam, เริ่ม ใสแจ่ม, อาจารย์าขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

76 - 100 of 161 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600