Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Board, Editor

ปะพาน, ณัฏฐกรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิพัฒน์เพ็ญ, มณฑนา, มหาวิทยาลัยทักษิณ

รัตนโรจน์สกุล, พิศมัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลิศวิริยะภากร, ฉัตรภัฏณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แป้นงาม, กิตติศักดิ์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

1 - 6 of 6 Items    


ISSN: 2651-1010

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27604, 037 395 383 – 6 ต่อ 1124 หรือ 08 5116 3848 (ศูนย์วิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา) โทรสาร 037 395 387 E-mail: erdijournal@gmail.com

Educational Research Development and Demonstration Institute, Srinakharinwirot University 63 Moo.7 Ongkharak, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, 26120 Tel. (66) 0 2649 5000 Ext. 27604, 037 395 383 – 6 Ext. 1124 or 08 5116 3848 (Research Development and Demonstration Center) FAX 037 395 387 E-mail: erdijournal@gmail.com