ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากดอกไม้ในประเทศไทย Antimicrobial Activity of Flower Extracts in Thailand

วีระศักดิ์ สามี, ชุติมา กิติทัศน์เศรณี, สุภชา สกุลมานิต, ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, Weerasak Samee, Chutima Kititasserani, Supacha Skulmanit, Ritt Wattanachaiyingcharoen

Abstract


Objective: To evaluate antimicrobial activities of the ethanol extracts of 30Thai flowers against pathogenic bacteria and fungi. Methods: Thepathogenic microorganisms included 5 strains of bacteria, namely Bacilussubtilis, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli,and Pseudomonas aeruginosa, and 2 strains of fungi, specifically,Aspergillus niger and Candida albican. The crude extracts were examinedfor antimicrobial activity using agar disc diffusion and microbroth dilutionmethods. Results: Most flower extracts, with their highest concentrations(333 mg/ml), exhibited antimicrobial properties against S. aureus, B. subtilisand E. coli, but not against S. typhimurium, P. aeruginosa, A. niger or C.albican. The extracts of Senna surattensis and Caesulpinia pulcherrimaboth demonstrated the highest inhibition effect against S. aureus at acomparable MIC of 300 g/ml. The highest antimicrobial effect was foundin Nelumbo nucifera extract with an MIC of 1,200 g/ml against B. subtilisand E. coli. Conclusion: Antibacterial activities were found in variousflower extracts at their highest concentrations. Nelumbo nucifera extractexhibited the highest antibacterial activity against B. subtilis and E. coli.

Keywords: antibacterial, antimicrobial, ethanol extract, flower, Thailand


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.