Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

b

board, editor, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
board, editor, Srinakharinwirot University.
Boonyathada, Thitikorn, Phetchaburi Rajabhat University.
Buddharaksa, Phopgao, University of Phayao.
Bunyawanichakul, Pracha, Srinakharinwirot University.

1 - 5 of 5 Items    


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th