Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Pichaya Pitsuwan), พิชญา พิศสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
(Piyawat Khomnoi), ปิยวรรธ คำน้อย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Prasong Siriwongwilaichat), ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.
(Pussadee Tangwatcharin), ผุสดี ตังวัชรินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
(Sasiumphai Purttiponthanee), ศศิอำไพ พฤฒิพรธานี, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
(Sirinda Sukwisut), สิรินดา สุขวิสุทธิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
(Siriwan Mora), ศิริวรรณ โมรา, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.
(Supaluk Sorapukdee), ศุภลักษณ์ สรภักดี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
(Supika Vanitchung), ศุภิกา วานิชชัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
(Suppachai Sinthaworn), ศุภชัย สินถาวร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
(Taksaporn Sriwang), ทักษพร ศรีวัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
(Thanaphat Thammakorn), ธนภัทร ธรรมกรณ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.
(Thunnalin Winuprasith), ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
(Usanee Puengpaiboon), อุษณีย์ ปึงไพบูลย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
(Wanthicha Nara), วันธิชา นารา, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.
(Yuraporn Sahasakul), ยุราพร สหัสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.

A

Ajavakom, Anawat, Chulalongkorn University.
Anan, Kamonwan, Srinakharinwirot University.
Angskun, Jitimon, Suranaree University of Technology.
Ariyachotima, Piyachart, Chulalongkorn University.

b

board, editor, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
board, editor, Srinakharinwirot University.
board, editor, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
Boonyathada, Thitikorn, Phetchaburi Rajabhat University.
Buddharaksa, Phopgao, University of Phayao.

26 - 50 of 655 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc