Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

.

., กัลยา แซ่อั้ง
., ชลวิทย์ เจียรจิตต์
., ชูเดช โลศิริ
., นฤมล ตั้งหมั่นทวีวัฒน์ และวินัย หอมสมบัต
., ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
., พิชญากร กุญชรินทร์
., สาวิตรี พิสณุพงศ์
., สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และปกรณ์ เมฆแสงสวย
., โดม ไกรปกรณ์
., ไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์

A

Amorn Wangukkarangkul and Bhisit Nil-ake, อมร หวังอัครางกูร และ พิสิฐ นิลเอก
Apinya Pongpreecha and Thananya Wasusri, อภิญญา พงษ์ปรีชา และ ธนัญญา วสุศรี

C

Charimchit Kerdbanchan and Pisamai Jarujittipant, จริมจิต เกิดบ้านชัน และ พิศมัย จารุจิตติ
Chatrudee Jongsureeyapart and Tanaporn Janapiraganit, ฉัตรฤดี จองสุรียภาส และ ธนพร จนาพิระกนิฎ
Chavanavesskul, Sutatip

E

Editor, กองบรรณาธิการ
Editorial Board, กองบรรณาธิการ

J

Jiraporn Treewisessorn and Katima Poungchingngam, จิราพร ตรีวิเศษศร และ กติมา พ่วงชิงงาม

K

Karnchanakas, Olan
Kittiphan Prasit, กิตติพันธุ์ ประสิทธิ์
kleedonyor, siri

N

Natchanan Traiwattanawong and Rukchanok Karcharnubarn, ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์ และ รักชนก คชานุบ
Nipithwittaya, Sureeporn

P

Pannee Cheewinsiriwat, Thana-orn Punkasem, and Chanita Daungyiwa, พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ธนาอร ปุญเกษม และ ช
Patrada Aunkamol, ภัทรรดา อุ่นกมล

1 - 25 of 247 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th