รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คุณฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม

Abstract


THE   MODEL  OF  INSTRUCTIONAL  LEADERSHIP  EFFECTIVENESS  OF SCHOOL  ADMINISTRATORS  NONTHABURI  PROVINCIAL  ADMINISTRATIVE ORANIZATION


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.