ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความเป็นเลิศในผลลัพท์ด้านบุคลากร

อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

Abstract


Good Governance in the Administration Education and Excellence in Personnel Output


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.