การประยุกต์ใช้เกณฑ์ มัลคอร์มบัลดริจ (MalcomBaldrig National Quality Award, MBNQA )ในประเทศไทย

อ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

Abstract


Application of MalcomBaldrig National Quality Award (MBNQA) in Thailand

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.