การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมศรี พิมพ์พิพัฒน์

Abstract


THE ADMINISTRATION FOR EXCELLENCEOF SMALL-SIZE SCHOOL UNDER THE JURISDICTIONOF BANGKOK METROPOLITAN


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.