ภาวะผู้นำทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.ประทิน พันธา

Abstract


Academic Leadership  and Strategic Management of School Administrators under the Department of Local Administrative Organization.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.