การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีษะเกษ

ธันยพงศ์ สารรัตน์, ชุติมา เมฆวัน, ชนิดา ตันไพบูลย์, เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์

Full Text: PDF